Over coach4Music

Welkom! Mijn naam is Robert Kwakkelstein een man met een Piratenhart op de juiste plek, ook bekend als (Coach4music) en ik woon in/op de stad van vrede en recht, Den Haag-Beach, voorheen ook wel te vinden als Scheveningen, maar dat was te lastig om goe uit te spreken in verschillende talen. Er is echter wel een lokale afdeling (nu nog in de vorm van een Facebook-groep) genaamd PPScheveningen, waar je kunt zien wat de ontwikkelingen van het moment zijn, binnen deze lokale afdeling in oprichting.

Al meer dan veertig jaar ben ik bezig met het maken en bestuderen van muziek in alle denkbare vormen, maar met nadruk op het produceren en spelen van keyboards en piano. Mede door middel van muziek kan ik mijn herinneringen opnieuw beleven en dat werkt versterkend voor m’n eigen identiteit. Muziek roept sterke emoties op. Muziek is dus voor mij een laagdrempelige toegang tot deze emotionele herinneringen en een manier om deze opnieuw te kunnen ervaren, uit kunnen dragen hoe ze zo veranderd zijn door het verloop van tijd. Het is volgens mij, na enige studie, de ultieme manier om verbanden te kunnen analyseren (herkennen), zien en begrijpen. De vele verschillen van mening over de huidige media-crisis waarin we terecht zijn gekomen, worden door veel mensen (te vaak) uitgelegd als een gebrek aan hersencapaciteit of realiteitszin bij de wederpartij. Ik denk dat een gebrek aan inzicht als formulering in zulke gevallen meer op zijn plaats zou zijn. (Maar dat neigt naar een vorm van politieke correctheid waar ik me graag verre van zal proberen te houden). Het is echter wel tijd voor actie nu! Het liefste binnen de geldende kaders van de huidige wet- en regelgeving, maar ik heb bewondering voor iedereen die opkomt voor de zo moeizaam verworven vrijheden middels allerlei burger initiatieven. Toch denk ik dat je aan boord moet komen aan het schip van de Piratenpartij. Lid worden van de juiste internationale politieke beweging is een persoonlijke keuze maar is volgens mij ook de enige realistische oplossing voor veel van de nu spelende wereldwijde ellende. Die ellende komt voort uit onwil om te delen, rijkdom, informatie en vrijheid. En dat terwijl delen werkt!

Eenzaamheid, angst en somberheid komen het laatste jaar veel voor bij heel veel mensen, vooral in de door de bizarre preventieve maatregelen getroffen sectoren. Het maken van muziek met anderen of het luisteren van muziek samen kan je isolement verbreken.

Ik ben (actief) lid van de Piratenpartij en zoek alle mensen die ons willen helpen om deze onrechtvaardige samenleving, stapje voor stapje rechtvaardiger te maken voor iedereen. Het blootleggen van misstanden mag toch niet bestraft worden? Klokkenluiders verdienen bescherming in plaats van straf en andere vernederingen.

#FreeAssange lees er HIER meer over.

%d bloggers liken dit: